•  
  •  
  •  
  •  


 

Kaldewei Advantage Saniform V1-V4 Star - BadewannePLUS STAR V2 Perl-Effekt mit Antislip
Kaldewei

KaldeweiAdvantage Saniform V1-V4 Star - BadewannePLUS STAR V2 Perl-Effekt mit Antislip 134130003231

Kaldewei
Advantage Saniform V1-V4 Star
134130003231
pergamon
700
ca. 1-2 Wochen